Platforma – dāvanu karšu un atlaižu kuponu tirdzniecības vietne Davanutirgus.lv

Platformas pakalpojums – Davanutirgus.lv platforma piedāvā iegādāties elektroniskas dāvanu kartes vai kuponus no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem (Platformas partneriem)

Reģistrēšanās – lai iegādātos dāvanu kartes vai kuponus, nav nepieciešams veikt reģistrēšanos.

Pakalpojuma lietotājs – platformas lietotājs, kas iegādājas elektroniskās dāvanu kartes vai kuponus.

Privātums – personas dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”. Personas dati tiek izmantoti tikai ar lietotāja piekrišanu.

Pircējs – persona, kas veic biļetes vai dāvanu kartes iegādes darījumu Platformā. 

Kupons vai dāvanu karte – ir .PDF datne, kas Pircējam tiek nosūtīta uz tā norādīto epasta adresi, kā arī lejupielādējama no Platformas interneta vientes pēc tās iegādes. Pircējs ir atbildīgs par .PDF datnes izdrukāšanu, gadījumos, kad tādu nepieciešamību nosaka gala pakalpojuma sniedzējs (Platformas partneris). 

Automatizētas programmas vai citas metodes, lai iegūtu priekšrocības pieprasītu kuponu vai dāvanu karšu iegādē tiks uzskatītas par pārkāpumu un pieeja platformai šādos gadījumos pakalpojuma lietotājam tiks liegta.

Atbildība – Davanutirgus.lv neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Platformas un Platformas pakalpojuma izmantošanas rezultātā, ja vien tas nav darīts ļaunprātīgā nolūkā.

Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu ievadi kupona vai dāvanu kartes iegādes laikā. Ievadot nepareizus datus, dāvanu karte vai kupons var netikt piegādāta, kā arī kļūt pieejama trešajām personām. Atbildīgs par šādām situācijām ir Pircējs. Izdarot pirkumu Pircējs vienlaikus apliecina, ka veic darījumu pilnībā atbilstoši savai gribai.

Vienlaikus vietnes administrācija nav atbildīga par gala pakalpojumu, pasākumu saturu un kvalitāti. Par to atbildīgs ir konkrētais gala pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma rīkotājs, kura nosaukums ir noradīts pašā elektroniskajā dāvanu kartā vai kuponā – tā datnē.

Aizliegts Platformā iegādātās dāvanu kartes vai kuponus izmantot reklāmas vai mārketinga kampaņās.

Pakalpojuma apmaksa – tiek veikta, izmantojot internetbanku tiešsaistes režīmā, izmantojot Paysera maksājumu sistēmu. Apmaksas procesa nodrošināšanai nepieciešamie Pircēju personas dati ir attiecīgā bankas pakalpojuma sniedzēja rīcībā.

Apstrādes maksa – atsevišķos gadījumos par Platformas pakalpojumu izmantošanu tiek ieturēta darījuma apstrādes maksa no katra sekmīgā kupona vai dāvanu kartes iegādes darījuma. Tas nozīmē, ka Pircējam, iegādājoties Platformā pieejamu kuponu vai dāvanu karti, papildus kupona vai dāvanu kartes pārdevēja noteiktajai cenai būs jāmaksā arī davanutirgus.lv noteiktā pakalpojuma apstrādes maksa, kurai tiek piemērots arī Pievienotās vērtības nodoklis.

Platformā iegādāto kuponu vai dāvanu karšu atgriešana nav paredzēta. Tikai izņēmuma gadījumos, kad gala pakalpojuma sniedzēs objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt pakalpojuma saņemšanu, Davanutirgus.lv izskata jautājumu pēc būtības. Pamatotu situāciju gadījumā Pircējam tiek atgriezta pilna dāvanu kartes vai kupona maksa.

Pirkumus platformā iespējams veikt jebkurā diennakts laikā.

Pārkāpumi – izmantojot Platformas pakalpojumu, Jūs piekrītat platformas ietvaros neizplatīt informāciju, datus vai saturu, kas jebkādā veidā neatbilst normatīvajiem aktiem.

Piekrītot noteikumiem, Jūs apliecināt, ka:

  • ievērosiet visu augstāk minēto;
  • nemēģināsiet piekļūt platformas slēgtajām sadaļām;
  • neizplatīsiet vai nepārsūtīsiet datorvīrusus, mēstules, ķēdes vēstules, nepiedienīgus piedāvājumus vai reklāmu;
  • nepārbaudīsiet platformas veiktspēju, lai iedragātu tās drošību.

Ja Davanutirgus.lv konstatē neatbilstību augstāk minētajiem platformas lietošanas noteikumiem, Davanutirgus.lv patur tiesības nekavējoties liegt pieeju platformai un platformas pakalpojumu izmantošanai.

Veicot jebkādus darījumus Platformas ietvaros, lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar vietnes Davanutirgus.lv Privātuma politiku.

Davanutirgus.lv ir tiesības mainīt šos pakalpojuma lietošanas noteikumus jebkurā laikā.

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā informācija:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bmarket”
Reģistrācijas numurs 40203152741

Noteikumi atjaunoti: 17.04.2020