Davanutirgus.lv pilnībā respektē Jūsu privātumu. Šī Privātuma politika veidota, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Personas dati

Ar terminu “personas dati” tiek saprasta informācija vai informācija daļa, kas ļauj identificēt personu. Personas dati šīs privātuma politikas izpratnē ir tikai tie dati, kurus tiešsaistē iesniedz SIA “Bmarket” interneta vietnes davanutirgus.lv lietotājs.  Lietotājs apstiprina, ka datus ievada labprātīgi.

Piekrišana

Davanutirgus.lv nekad neveiks personas datu vākšanu vai apstrādi bez Jūsu piekrišanas. Lai pilnībā izmantotu Davanutirgus.lv mājaslapu, Jums ir jāpiekrīt privātuma politikai.Minētā piekrišana ir uzskatāma par personas datu apstrādes tiesisko pamatu un ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Netiks veikta Jūsu personas datu starptautiska nosūtīšana ārpus Eiropas Savienības.

Personas datu izmantošana

Jūsu dati var tikt ievākti dažādos veidos, piemēram, izdarot pirkumu, saziņā ar mums vai citādā veidā, izmantojot mūsu pakalpojumus. Personas dati, ko nepieciešams iesniegt Davanutirgus.lv, ir: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, bankas konta numurs. 

Papildus pakalpojuma drošības un izsekojamības nodrošināšanai uzglabājam datus par maksājumu informāciju un vēsturi.

Personas datu apstrāde Davanutirgus.lv netiks veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Papildus, lai nodrošinātu Lietotāju paraduma analīzi un pakalpojuma uzlabošanu, varam apstrādāt arī citus datus, kas nav uzskatāmi par personas datiem, piemēram, izmantotā interneta pārlūka programmu, interneta pakalpojuma sniedzējs, izmantotā ierīce, operētājsistēma u.c.

Davanutirgus.lv nekad un nekādā veidā nepieprasīs no Jums, neapstrādās un neuzkrās sensitīvos datus Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, līdz sasniegts personas datu apstrādes mērķis, t.i. noticis (kupona/dāvanu kartes) pārdošanas darījums Platformas ietvaros.

Vienlaikus atsevišķos gadījumos ir iespējams, ka datus nepieciešams apstrādāt papildus nolūkiem, lai izpildītu likumā noteiktās grāmatvedības prasības vai aizstāvētu uzņēmuma leģitīmās intereses.

Maksimālais termiņš, kuru uzglabāsim datus glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem prasījumu noilguma termiņiem tie ir 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem arī ņemot vērā Civilprocesā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Jūsu personas dati ar Jūsu piekrišanu tiek izmantoti tikai zemāk norādītajiem mērķiem:

Mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi, lai dāvanu kartes iegādes gadījumā nosūtītu pirkuma apstiprinājumu.

Krāpšanas gadījumos mēs varam dalīties ar personas datiem, nododot tos tiesībsargājošās iestādēs.

Personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir Davanutirgus.lv rīcībā un bez maksas saņemt šo datu kopiju. Ja personas dati, kas ir Davanuutirgus.lv rīcībā ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, personai ir tiesības pieprasīt tos izlabot. Lai iegūtu minēto datu kopiju vai pieprasīt datu labošanu, nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi personasdati@davanuutirgus.lv.

Dalīšanās ar Jūsu personas datiem

Davanutirgus.lv nepārdod, nenodod vai neiznomā personas datus trešajām pusēm.

Personas datu aizsardzība

Davanutirgus.lv veic nepieciešamās darbības, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas vai nelikumīgas piekļuves, pārveidošanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas. Izmantojam šifrētu piekļuvi, lai pieeja personas datiem tiktu izmantota tikai gadījumos, kad tas ir tiešām nepieciešams.

Sīkdatnes

Atsevišķos gadījumos Davanutirgus.lv var izmantot sīkdatnes, lai uzlabotu pakalpojuma lietojamību. Ja nevēlaties, lai Jūsu ierīce saņem sīkdatnes, Jums jāveic attiecīgas izmaiņās savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta datne, kas tiek saglabāta lietotāja datorā, lai ar tās palīdzību iespējams varētu identificēt klientu. Lai uzlabotu mūsu elektroniskā pakalpojuma lietojamības pieredzi mēs izmantojam tādus rīkus kā “Google Analytics”, “Google Tag Manager”, “Facebook Pixel”. Ar katra vietnes davanutirgus.lv apmeklētāja sniegtā piekrišana sīkdatņu apstrādei, tiek saglabāta ar sīkdatnes palīdzību. Vietnes lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī dzēst no savas ierīces visas sīkdatnes. Vietnes lietotājam ir tiesības savā ierīcē izmantot programmatūru, kas bloķē sīkdatņu izmantošanu. Vienlaikus, lūdzam ņemt vērā, ka šādos gadījumos davanutirgus.lv neuzņemas atbildību par lietojamības pieredzi, jo atsevišķi vietnes elementi var pilnībā nefunkcionēt. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības liegt savu datu uzkrāšanu “Google Analytics” pakalpojumā. Tas iespējams lejuplādējot “Google Analytics” un veicot attiecīgas atzīmes.

Izmaiņas privātuma politikā

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas, kas var tikt uzskatītas par būtiskām, mēs publicējam informējošus paziņojumus mūsu mājaslapā.

Piekrišanas atsaukšana

Jebkurai personai kā datu subjektam ir iespēja atsaukt piekrišanu personas datu izmantošanai. Lai to izdarītu, nepieciešams nosūtīt e-pastu ar lūgumu atcelt piekrišanu Jūsu personas datu izmantošanai uz e-pasta adresi atsaukums@davanutirgus.lv.

Personai, kuras dati tiek apstrādāti, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un aizliegt turpināt savu datu apstrādi. Vienlaikus piekrišanas atsaukums neietekmē tās apstrādes likumību, kas tikusi veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Atsaukuma gadījumā visi mūsu rīcībā esošie Jūsu personas dati tiks dzēsti.

Jūsu tiesības un informācija, ar ko sazināties neskaidrību gadījumos

Ja Jums ir papildus jautājumi, komentāri vai šaubas par to, kā tiek izmantoti Jūsu personas dati, sazinieties ar mums.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bmarket” Reģistrācijas numurs 40203152741 Epasts: info@davanutirgus.lv www.davanutirgus.lv